Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ». – ΑΔΑ: 6ΗΚ546907Θ-3ΨΠ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια του είδους «ΑΛΑΤΙ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ».
Ημερομηνία: 27/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/01/2023 15:09:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΚ546907Θ-3ΨΠ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου