ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: 6ΗΦ046907Θ-ΤΗΒ

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΦ046907Θ-ΤΗΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου