ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΝΟΥΣΗ ΠΑΟΥΛΑ – ΑΔΑ: 6ΙΑ046907Θ-7ΧΑ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΙΔΟΧ – ΝΟΥΣΗ ΠΑΟΥΛΑ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 11:07:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΑ046907Θ-7ΧΑ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου