ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΜΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝIV ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ MEDIUM, LARGE,XLARGE – ΑΔΑ: 6Ι5146907Θ-Ζ9Χ

Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΤΟΜΝΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΝIV ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ MEDIUM, LARGE,XLARGE
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 15:45:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι5146907Θ-Ζ9Χ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου