ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6Η2Π46907Θ-ΜΟΓ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 6 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Η2Π46907Θ-ΜΟΓ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου