ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΓΛ246907Θ-ΓΡ9

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 13/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/01/2023 07:51:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΛ246907Θ-ΓΡ9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου