ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ VITEK SUSPENSION SOLN – ΑΔΑ: 6ΓΕ346907Θ-Α4Β

Θέμα: ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ VITEK SUSPENSION SOLN
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 10:54:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΕ346907Θ-Α4Β
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου