ΧΕ-53 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1872/2022 ) – ΑΔΑ: 6Φ5Ζ46907Θ-ΧΔΦ

Θέμα: ΧΕ-53 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1872/2022 )
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/02/2023 08:14:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ5Ζ46907Θ-ΧΔΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου