Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΔΖΧ46907Θ-ΤΚ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 24/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 19/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2023 10:59:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΖΧ46907Θ-ΤΚ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου