Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας με επιστροφη στις 26, 29-01-2023 – ΑΔΑ: 6ΧΥΓ46907Θ-6Ξ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας με επιστροφη στις 26, 29-01-2023
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2023 09:38:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΥΓ46907Θ-6Ξ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου