Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 115/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΧΛΦ46907Θ-ΦΚ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 115/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 11:26:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΛΦ46907Θ-ΦΚ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου