Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 6Α4Μ46907Θ-ΤΨ0

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 17/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 14:00:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α4Μ46907Θ-ΤΨ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου