ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 68ΛΩ46907Θ-Υ6Κ

Θέμα: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 12:47:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΩ46907Θ-Υ6Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου