αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: 66ΒΟ46907Θ-Χ0Ν

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 10/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 07:21:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΒΟ46907Θ-Χ0Ν
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου