ΡΑΜΜΑ 9-0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3-8 ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ – ΑΔΑ: 66ΧΜ46907Θ-Ο47

Θέμα: ΡΑΜΜΑ 9-0 ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 3-8 ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΛΑΓΙΩΣ ΚΟΠΤΟΥΣΑ
Ημερομηνία: 04/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/01/2023 15:01:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΧΜ46907Θ-Ο47
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου