Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/28-12-2022 (θέμα 8ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ – ΑΔΑ: 65ΥΖ46907Θ-Ρ0Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 29/28-12-2022 (θέμα 8ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΞΥΣΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΡΥΠΩΝ
Ημερομηνία: 26/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/01/2023 10:46:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΥΖ46907Θ-Ρ0Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου