ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ VENTURI – ΑΔΑ: 65ΘΛ46907Θ-ΚΧΑ

Θέμα: ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΠΑΙΔΩΝ VENTURI
Ημερομηνία: 25/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2023 12:05:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΘΛ46907Θ-ΚΧΑ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου