Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 53/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 654Υ46907Θ-ΜΚΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 53/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 30/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2023 11:32:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 654Υ46907Θ-ΜΚΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου