Π30Θ1-2022 – ΑΔΑ: 63ΔΦ46907Θ-ΦΙΕ

Θέμα: Π30Θ1-2022
Ημερομηνία: 16/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 09:57:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΔΦ46907Θ-ΦΙΕ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου