Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/17-10-2022 (θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ – ΑΔΑ: 62ΤΒ46907Θ-ΦΘΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.23/17-10-2022 (θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 13/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/01/2023 10:30:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΤΒ46907Θ-ΦΘΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου