ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ – ΑΔΑ: 62ΣΘ46907Θ-ΩΩΜ

Θέμα: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Ημερομηνία: 12/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 08:34:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΣΘ46907Θ-ΩΩΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου