ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΑΔΑ: 611246907Θ-ΖΤ4

Θέμα: ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΠΑΛ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:01:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 611246907Θ-ΖΤ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου