ΧΕ-55 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 333/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1868/2022 ) – ΑΔΑ: 60ΔΩ46907Θ-ΘΧ1

Θέμα: ΧΕ-55 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 333/2022 ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 1868/2022 )
Ημερομηνία: 31/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2023 12:08:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΔΩ46907Θ-ΘΧ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου