Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.29/28-12-2022 (θέμα 8ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΔΑ: 608Ι46907Θ-ΥΧΤ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.29/28-12-2022 (θέμα 8ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Ημερομηνία: 24/01/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2023 17:08:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 608Ι46907Θ-ΥΧΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου