Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 409/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΥ3046907Θ-ΗΡ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 409/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 16:46:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΥ3046907Θ-ΗΡ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου