Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΤΧΟ46907Θ-ΒΥΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:05:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΤΧΟ46907Θ-ΒΥΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου