Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 153/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΨΠΙ46907Θ-Ο27

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 153/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/01/2023 14:09:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΨΠΙ46907Θ-Ο27
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου