Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΡΠΙΠ46907Θ-ΔΦΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 14:03:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΙΠ46907Θ-ΔΦΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου