Π27Θ17-2022 – ΑΔΑ: ΡΙΩΖ46907Θ-ΒΒ4

Θέμα: Π27Θ17-2022
Ημερομηνία: 13/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 16:25:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΙΩΖ46907Θ-ΒΒ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου