Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΡΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ρ9ΒΗ46907Θ-ΑΓΔ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΚΑΡΤΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2022 16:37:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ9ΒΗ46907Θ-ΑΓΔ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου