Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1553/2022 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ7ΝΛ46907Θ-Λ7Λ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1553/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 16:10:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ7ΝΛ46907Θ-Λ7Λ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου