ΧΕ-2078 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK A 2021 (19124.57), REBATE A 2021 (172.15), REBATE B 2021 (569.8) – ΑΔΑ: Ρ1Λ546907Θ-ΧΗΠ

Θέμα: ΧΕ-2078 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.4850/2021 Αρθ.85 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 31/23-12-2021 Θ11 & Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 23/17-10-2022 Θ2 , CLAWBACK A 2021 (19124.57), REBATE A 2021 (172.15), REBATE B 2021 (569.8)
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 15:59:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ1Λ546907Θ-ΧΗΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου