Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3968/2022 πράξη. – ΑΔΑ: Ρ0ΒΓ46907Θ-ΒΣΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3968/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 29/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2022 15:16:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0ΒΓ46907Θ-ΒΣΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου