Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2691/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΖΣΦ46907Θ-8Φ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2691/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 09:53:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΣΦ46907Θ-8Φ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου