Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 687/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΖΡ546907Θ-6Ε5

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 687/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 23/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/12/2022 09:24:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡ546907Θ-6Ε5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου