Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π16Θ4 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: ΨΖ1246907Θ-Κ0Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. Π16Θ4 απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/01/2023 11:19:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ1246907Θ-Κ0Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου