Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1542 /2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΥΠ446907Θ-14Ψ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1542 /2022 πράξη.
Ημερομηνία: 09/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/12/2022 09:05:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠ446907Θ-14Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου