ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΩΣ 30-6-2023 Ν. 5007/2022 ΑΡΘΡΟ 19 – ΑΔΑ: ΨΥΚ246907Θ-1ΩΩ

Θέμα: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΟΧ ΑΡΑΠΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΩΣ 30-6-2023 Ν. 5007/2022 ΑΡΘΡΟ 19
Ημερομηνία: 27/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2022 13:37:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΚ246907Θ-1ΩΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου