Π28ΘΕΗΔ1-2022 – ΑΔΑ: ΨΥ4646907Θ-2Β2

Θέμα: Π28ΘΕΗΔ1-2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 14:03:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ4646907Θ-2Β2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου