ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 71Χ142,2 – ΑΔΑ: ΨΥ1Ω46907Θ-ΦΞΓ

Θέμα: ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 71Χ142,2
Ημερομηνία: 28/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2022 13:27:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ1Ω46907Θ-ΦΞΓ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου