Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης , επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Βιοπαθολογίας , Κελεπουσιδη Παύλο , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στις 3 , 4/12/2022 – ΑΔΑ: ΨΞΣΨ46907Θ-39Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης των εντολών ημερήσιας μετακίνησης , επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Βιοπαθολογίας ,
Κελεπουσιδη Παύλο , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στις 3 , 4/12/2022
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 08:40:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΣΨ46907Θ-39Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου