ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 130Χ270mm – ΑΔΑ: ΨΞΗΗ46907Θ-10Ι

Θέμα: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΥΣ 130Χ270mm
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 12:07:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΗΗ46907Θ-10Ι
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου