Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ – ΑΔΑ: ΨΞΔΙ46907Θ-Ο1Θ

Θέμα: Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ
Ημερομηνία: 05/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/12/2022 07:13:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΔΙ46907Θ-Ο1Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου