Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3216/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΞ5Ε46907Θ-Κ5Η

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 3216/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/01/2023 09:00:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ5Ε46907Θ-Κ5Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου