Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2721/2022 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΤΝ746907Θ-ΩΜΠ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2721/2022 πράξης.
Ημερομηνία: 31/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/01/2023 10:10:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝ746907Θ-ΩΜΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου