Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1429.01 – ΑΔΑ: ΨΤΙΠ46907Θ-ΩΒ0

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης των ανεκτέλεστων ποσών του ΚΑΕ 1429.01
Ημερομηνία: 07/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/12/2022 11:34:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΙΠ46907Θ-ΩΒ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου