Προμήθεια Αντικαθαλωτικού και Αντιδιαβρωτικού Χημικού Υγρού Ατμολεβήτων τύπου: B-FINE 2100, ποσότητας: 10 x 25 kg – ΑΔΑ: ΨΘΝΔ46907Θ-0Δ1

Θέμα: Προμήθεια Αντικαθαλωτικού και Αντιδιαβρωτικού Χημικού Υγρού Ατμολεβήτων τύπου: B-FINE 2100, ποσότητας: 10 x 25 kg
Ημερομηνία: 19/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 12:41:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΝΔ46907Θ-0Δ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου