Π27Θ21-2022 – ΑΔΑ: ΨΘΦΚ46907Θ-Σ6Μ

Θέμα: Π27Θ21-2022
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/12/2022 15:06:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΦΚ46907Θ-Σ6Μ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου