Π27ΘΕΗΔ2-2022 – ΑΔΑ: ΨΣΕ046907Θ-Ο3Ρ

Θέμα: Π27ΘΕΗΔ2-2022
Ημερομηνία: 14/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/12/2022 08:25:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΕ046907Θ-Ο3Ρ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου