Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 24925/7-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου , κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 5-12-2022 – ΑΔΑ: ΨΣ9Ψ46907Θ-80Τ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 24925/7-12-2022 εντολής ημερήσιας μετακίνησης του Ζέρβα Λάμπρου ,
κλάδου ΔΕ Οδηγών , από το Γ.Ν.Χαλκίδας στην Αθήνα στις 5-12-2022
Ημερομηνία: 12/12/2022 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 09:59:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣ9Ψ46907Θ-80Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου